แบ่งปัน
ผู้ว่าโคราชช่วยชาวบ้าน ควักเงินจ่ายค่าไฟให้กับประชาชน 2 ราย ที่ประสบปัญหาค้างจ่ายค่าไฟ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น หลังจากก่อนหน้าผู้ว่าฯเคยจ่ายค่าน้ำให้กับชาวบ้านมาแล้ว

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.67 ที่ผ่านมา นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เดินทางมายังสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่วมรับฟังปัญหาของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ค้างชำระค่าไฟ และไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 3 ราย โดยมีนายอุดม คำจริง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา นายสุพจน์ บุบผาพรมราช ผู้จัดการสาขาเมืองนครราชสีมา นำคณะผู้บริหาร และพนักงานให้การต้อนรับ

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้แสดงความห่วงใยและพูดคุยสอบถามปัญหาความเดือดร้อนพร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟที่ค้างชำระ จำนวน 2 ราย และ PEA นครราชสีมา ได้ดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทั้ง 3 ราย โดยสามารถเข้าร่วมโครงการได้ 2 ราย และเข้าโครงการไม่ได้เนื่องจากคุณสมบัติไม่ผ่าน 1 ราย

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ยังได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ กฟภ. ที่ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 5-6-7 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนางสาวชัชฎา กรีฑาเวชและคณะวิทยากรศูนย์การเรียนรู้ กฟภ.ค่อยให้การต้อนรับ

แบ่งปัน