แบ่งปัน

(1 มิ.ย. 67) ที่อาคารชาติชายฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา รายการ “KORAT PAO SPORT GAMES 2024 ”

เพื่อพัฒนาศักยภาพกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ. ทั้ง 58 แห่ง สู่ความเป็นเลิศพร้อมเฟ้นหาตัวแทนนักกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของจังหวัด

ที่ต้องการผลักดันให้โคราชเป็นเมืองแห่งกีฬา หรือ KORAT SPORT CITY อีกด้วย โดยตัวนักเรียนผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบจ. ครู และนักเรียน ในสังกัด อบจ.ทั้ง 58 แห่งร่วมงานกว่า 10,000 คน

นางยลดา  หวังศุภกิจโกศล นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  เปิดเผยว่า สำหรับการแข่งขัน กีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา รายการ“KORAT PAO SPORT GAMES 2024 ” จะเริ่มทำการแข่งขันในรอบสุดท้าย ในระหว่างวันที่ 15 – 19 กรกฎาคมนี้

ส่วนช่วงนี้จะเป็นการแข่งขันในระดับอำเภอของจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเฟ้นหาตัวแทนแต่ละอำเภอมาแข่งขันในรอบสุดท้ายของแต่ละชนิดกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศต่อไป

โดยจะทำการแข่งขันทั้งสิ้น 11 ชนิดกีฬาทั้งนี้ทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาทุกประเภท  มีนโยบายชัดเจนในการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อ สร้างคน สร้างเศรษฐกิจสร้างเมืองโคราช

โดยมุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริมด้านกีฬาทั้งในภาคประชาชน เยาวชน  ให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดนครราชสีมา  ที่ต้องการผลักดัน โคราชเป็นเมืองกีฬา  นางยลดา กล่าว

แบ่งปัน