แบ่งปัน

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567 ศูนย์การแพทย์บูรณาการ “แอ็บโซลูทเฮลธ์ โคราช” ได้จัดพิธี Open House ภายในโครงการซิตี้ลิงค์

ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูท เฮลธ์ ผู้ให้บริการทางการแพทย์บูรณาการ และฟื้นฟูสุขภาพ (Regenerative Medicine) สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ปัจจุบันมีทั้งหมด 7 สาขา

ศูนย์การแพทย์บูรณาการ แอ็บโซลูทเฮลธ์ โคราช เปิดให้บริการมาเป็น เวลา 10  ปี  โดยใช้วิธีในการรักษาแบบก้าวหน้า รู้เท่าทันการเกิดโรค ตรวจหาโรคให้เจออย่างรวดเร็ว เพื่อการรักษาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเน้นการป้องกันไม่ให้เกิดโรค วางแผนการรักษาที่ต้นเหตุของโรคอย่างแท้จริง

ใช้เทคโนโลยีการรักษาโรคแบบผสมผสานให้ผลการรักษาดี ส่งเสริมให้มีสุขภาพดีมีคุณภาพชีวิตที่ดี แอ็บโซลูทเฮลธ์ กรุ๊ป ได้ค้นหานวัตนกรรมการรักษาจากทั่วโลก อย่างต่อเนื่องพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์ เพื่อรักษาฟื้นฟูสุขภาพให้ดีที่สุด  ตลอดระยะเวลา ที่ก่อตั้งมา ผลสำเร็จของการรักษาสร้างความภาคภูมิใจและชื่อเสียง  ผู้รับบริบาลอยู่ในความดูแลเพิ่มขึ้น ทุกๆ ปี

ในโอกาสครบรอบ 10 ปี คณะผู้บริหาร แอ็บโซลูทเฮลธ์ ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ เรื่องสถานที่ตั้งเดิม ระยะเวลาการเดินทาง จึงย้ายศูนย์การแพทย์แอ็บโซลูทเฮลธ์ โคราช จากสถานที่เดิม ถนนราชสีมา – ปักธงชัย มาให้บริการในทำเลธุรกิจใหม่ ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร ทำเลใจกลางเมืองโคราช “ณ โครงการซิตี้ลิงค์”

ที่เดินทางสะดวก ด้วยสถานที่ที่เป็นอาคารส่วนตัว ให้บรรยากาศที่อบอุ่น  พร้อมเสริมทัพทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์จากสำนักงานใหญ่ มาออกตรวจและดูแลสุขภาพให้กับผู้รับบริบาล นำองค์ความรู้มาใช้ในการรักษา พร้อมตอกย้ำนวัตกรรมที่เป็นหัวใจของการรักษา

>> การตรวจคัดกรองสุขภาพและการป้องกันโรค (Wellness)

>> การตรวจเช็คระดับค่าความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งระยะศูนย์ (Zero Cancer Screening RV Test)

>> การดีท๊อกล้างสารพิษทุกระบบ (Detoxification)

>> การเสริมภูมิคุ้มกัน (Immune Therapy)

>> การซ่อมแซมและฟื้นฟูความเสื่อม (Regenerative Medicine)

>> การรักษาอาการปวด และปวดเรื้อรัง (Pain Management)

>> วิตามินและอาหารเสริม (Nutraceutical)

ให้บริการด้วยมาตรฐาน เพิ่มความสะดวกความรวดเร็วในการรับบริการ Smart Services ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆ ท่านที่ให้ความไว้วางใจให้เราเป็นผู้ดูแลรักษาฟื้นฟูสุขภาพของท่าน และขอบคุณสำหรับผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสุขภาพดีขึ้นแล้วนำเรื่องราว ไปบอกต่อๆ กันไป ซึ่งเราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างสังคมใหม่ คือ สังคมแห่งการตื่นตัวเรื่องสุขภาพ ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคในอนาคต

สำหรับกิจกรรม Open House ที่จัดขึ้นนี้ คือการต้อนรับทุกท่านด้วยสถานที่ใหม่ พร้อมเสวนาสุขภาพ How to ชีวิตดี สุขภาพดี” Healthy Living Together  นำโดย นายแพทย์ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย และผู้ก่อตั้งแอ็บโซลูทเฮลธ์ กรุ๊ป และแพทย์หญิงสุพจี ศรีเกษ ผู้อำนวยการแพทย์ศูนย์การแพทย์แอ็บโซลูทเฮลธ์ กรุ๊ป ในการกล่าวขอบคุณพร้อมแสดงวิสัยทัศน์ 10 ปี

ในการดูแลสุขภาพของผู้รับบริการจังหวัดนครราชสีมา และบ้านหลังใหม่ที่ดีขึ้นในทุกมิติ นอกจากที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีทำบุญ เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมร่วมกิจกรรมสร้างกุศลไถ่ชีวิตโค พร้อมยังได้อัปเดทองค์ความรู้การรักษาฟื้นฟูสุขภาพด้วยเวชศาสตร์ชะลอวัย ในกิจกรรมเสวนาสุขภาพ “How to ชีวิตดี สุขภาพดี”

โดย ทีมแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจาก แอ็บโซลูทเฮลธ์ กรุ๊ป นำโดย นายแพทย์ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย และประธานกรรมการบริหารแอ็บโซลูท เฮลธ์ กรุ๊ป หัวข้อ “Road to Center of Regenerative Medicine  AH Group กับผู้นำด้าน Regenerative Medicine  และเวชศาสตร์ชะลอวัย”

นายแพทย์เจน เทียมรัตน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ประจำศูนย์การแพทย์แอ็บโซลูทเฮลธ์ โคราช หัวข้อ “นวัตกรรม detox ล้างสารพิษครบวงจร 5 ระบบ ฟื้นฟูสุขภาพ และป้องกันฝุ่น PM 2.5”

นายแพทย์นนท์ ฤกษ์ถนอม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ประจำศูนย์การแพทย์แอ็บโซลูทเฮลธ์กรุ๊ป  หัวข้อ“วิทยาการทางการแพทย์ของ AH Group, Exopure, การเสริมภิมคุ้มกันและฟื้นฟูสุขภาพ, การตรวจคัดกรองมะเร็งระยะศูนย์

คุณอุบล เคลือภักดี ผู้อำนวยการแอ็บโซลูทนูทราซูติคอล หัวข้อ “ดูแลสุขภาพเพิ่มอีกระดับกับอาหารเสริมคุณภาพจาก Absolute  Nutraceutical”

แบ่งปัน