แบ่งปัน

AIS Business จัดงาน AIS Business DIGITAL INDUSTRY EVOLUTION 2024” ที่จังหวัดขอนแก่น และนครราชสีมา เพื่อภาคธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทาง IT นำมาช่วยจัดการ ควบคุม ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

นายวิศรุต พิศาล หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AIS กล่าวว่า “หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคธุรกิจต้องเร่งปรับตัว เปิดรับ และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ให้ทันกับสถานการณ์

พร้อมรองรับและเสริมศักยภาพการบริหารจัดการ ด้วยการทำ Digital Transformation เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทาง IT ในการนำมาช่วยบริหารจัดการ ควบคุม ด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงสนับสนุนภาคธุรกิจในตะวันออกเฉียงเหนือให้พร้อมสู่การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขีดความสามารถ

สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมมุ่งสร้าง Digital Business Ecosystem ให้มีความสมบูรณ์แบบ สามารถตอบโจทย์การทำงานของภาคธุรกิจได้ในทุกมิติ และที่สำคัญที่สุด คือให้ภาคธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเติบโตยั่งยืน รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการที่ดีต่อไป

โดยในงานนี้ AIS Business ได้ร่วมกับพันธมิตรชั้นนำอีก บริษัท ได้แก่ บริษัท ฟอร์ทิเนท ซีเคียวริตี้ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท วีม จำกัด, บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ที่ร่วมกันขนทัพโซลูชัน มาเพื่อภาคธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวิศรุต กล่าวปิดท้าย

แบ่งปัน