แบ่งปัน
 AIS ยืนหนึ่งบนเวทีระดับภูมิภาคเอเชียสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย คว้า 2 รางวัลใหญ่ได้แก่ CEO of the Year และ Broadband Telecom Company of the Year จากเวที Asian Telecom Awards 2023 จัดโดยนิตยสาร Asian Business Review จากประเทศสิงคโปร์ ผู้เชี่ยวชาญในการจัดอันดับธุรกิจและองค์กรด้านเทเลคอมที่ได้รับการยอมรับจากแวดวงโทรคมนาคมของผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มอบให้บริษัทโทรคมนาคมในภูมิภาคเอเชียที่มีผลงานความสำเร็จยอดเยี่ยม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และเป็นผู้นำตลาดที่สามารถรับมือกับสถานการณ์การแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย AIS นับเป็นบริษัทโทรคมนาคมรายเดียวของไทยที่ได้รับคัดเลือกจาก 49 ประเทศให้ได้รับรางวัลนี้ สะท้อนความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยที่มีมาตรฐานการให้บริการเทียบชั้นองค์กรเทเลคอมระดับโลก
นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กล่าวว่า “การปรับตัวจากผู้ให้บริการโทรคมนาคม สู่ผู้นำด้าน Digital Life Service Provider และล่าสุด AIS ก็ได้ยกระดับตัวเองอีกครั้งกับการเป็นองค์กรโทรคมนาคมเทคโนโลยีอัจฉริยะหรือ Cognitive Tech-Co ผ่านการทำงานที่พวกเรามุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้มีความแข็งแกร่งและพร้อมต่อการเสริมขีดความสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุกภาคส่วน ประกอบกับการปรับตัวควบคู่ไปกับการทำ Digital Transformation ภายในองค์กรตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อให้บุคลากรเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก พร้อมเปิดรับองค์ความรู้ทักษะใหม่ๆ ที่จะนำมาพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและคนไทย”
“การได้รับรางวัลจาก  Asian Telecom Awards 2023 จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นพลังของพวกเราชาว AIS ที่ร่วมกันส่งมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่ดีที่สุดให้กับคนไทยมาโดยตลอด ผมขอเป็นตัวแทนของบริษัทและบุคลากรทุกคน ขอบคุณนิตยสาร Asian Business Review ที่มองเห็นถึงความตั้งใจและวิสัยทัศน์ของ AIS ที่จะนำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยีมายกระดับการใช้งานของลูกค้าและเสริมขีดความสามารถให้กับประเทศต่อไป
สำหรับรางวัล Asian Telecom Awards เป็นรางวัลที่มอบให้บริษัทโทรคมนาคมในภูมิภาคเอเชีย ที่มีผลงานความสำเร็จยอดเยี่ยม ทั้งในด้านการพัฒนาสินค้าและบริการผ่านนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ สอดรับกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงยังต้องเป็นองค์กรที่สามารถรับมือกับสถานการณ์การการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดขึ้นโดย นิตยสาร Asian Business Review จากประเทศสิงคโปร์  หลังจากที่สามารถได้รับไปถึง สาขา ได้แก่ Mobile Operator of the Year, Telecom Company of the Year และ Digital Initiative of the Year ในปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้ AIS ยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้ามาได้ รางวัลใหญ่ ประกอบด้วย
>> รางวัลสุดยอด CEO แห่งปี CEO Of the Year โดย AIS เป็นองค์กรเดียวจาก 49 ประเทศในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับรางวัลนี้ ที่มอบให้แก่ผู้นำองค์กรโทรคมนาคมในภูมิภาคเอเชียที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจน มีผลงานผ่านการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นยอดเยี่ยม ทั้งในเรื่องการส่งมอบนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการนำพาองค์กรให้สามารถรับมือกับสถานการณ์การแข่งขันและความท้าทายจากสถานการณ์โลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การโชว์ศักยภาพในการให้บริการ 5G รายแรกในประเทศไทยเมื่อปี 2563 และสามารถขยายเครือข่ายครบ 77 จังหวัดในปีเดียวกัน รวมถึงการขับเคลื่อนองค์กรผ่านการพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงผ่าน AIS Academy for Thais เพื่อเชื่อมต่อองค์ความรู้ด้านทักษะดิจิทัลให้กับพนักงานและคนไทย
>> รางวัลสุดยอดผู้ให้บริการเน็ตบ้านแห่งปี Broadband Telecom Company of the Year ที่ AIS Fibre เป็นผู้ให้บริการเน็ตบ้านรายเดียวในไทยที่ได้รับรางวัลในปีนี้ โดยเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ให้บริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตที่มีความโดดเด่นทั้งในเรื่องของนวัตกรรมและการให้บริการที่ยอดเยี่ยม โดยได้สร้างมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมเน็ตบ้านไทย ยกระดับการให้บริการที่พร้อมดูแลแก้ไขปัญหาด้านการใช้งานใน 24 ชั่วโมง พร้อมนวัตกรรมความเร็วเน็ตบ้านสูงสุด 2Gbps รายแรกในไทย รวมทั้งการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ร่วมกับเราท์เตอร์ เสริมศักยภาพและความสามารถในการส่งสัญญาณ รวมไปถึง WiFi อัจฉริยะ ที่สามารถจัดสรรความเร็วการใช้งานให้สอดรับกับพฤติกรรมที่หลากหลากหลายของผู้บริโภคในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นายสมชัย กล่าวในช่วงท้ายว่า “รางวัลที่เราได้รับทั้ง รางวัลในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และความพร้อมขององค์กรในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน สามารถสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้า คนไทย และประเทศได้ในทุกมิติ นับเป็นความภาคภูมิใจในฐานะตัวแทนประเทศไทย และจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาว AIS ทุกคนมุ่งมั่นในการทำงาน พร้อมเป็นต้นแบบให้กับผู้เล่นในอุตสาหกรรมมาร่วมกันส่งมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่ดีเยี่ยมให้กับผู้บริโภคต่อไป”
แบ่งปัน