แบ่งปัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)  ได้รับการคัดเลือกให้เข้าชิงรางวัล THE AWARDS ASIA 2023 ประเภทผลงานดีเด่นด้านความเป็นผู้นําด้านสิ่งแวดล้อม (Outstanding Contribution for Environmental Leadership) ในหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่เป็นกลางทางสภาพภูมิอากาศ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่” โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยทั่วเอเชีย ให้เข้ารอบ 8 มหาวิทยาลัยสุดท้ายในสาขารางวัลนี้  ในงาน THE Awards Asia 2023 ซึ่งเป็นรางวัลที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางเสมือนรางวัลออสการ์ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ ผู้ชนะจาก 8 สถาบันที่ได้รับการคัดเลือกในสาขานี้ จะประกาศในงาน THE Asia Universities Summit 2023 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ฮ่องกง ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2023

 

แบ่งปัน