แบ่งปัน
ถอดรหัสความสำเร็จ “เมธาพัฒน์” โรงเรียนเอกชน ระดับชั้นประถมคุณภาพอันดับต้นๆ ของเมืองโคราช ที่สร้างชื่อสียงรอบด้าน ทั้งการเรียน การสอน ทักษะด้านภาษา การพูด เขียน อ่าน และกิจกรรมที่อัดแน่น พร้อมเปิดใจ ผอ.ใหม่ป้ายแดง ผู้มากประสบการณ์ “พีรพงษ์  พรมโคตร” ที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับ “เมธาพัฒน์” ประกาศเตรียมดึงทีมครูต่างชาติโรงเรียนอินเตอร์จากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาเติมเต็มเพื่อยกศักยภาพ “เมธาพัฒน์” ให้ก้าวขึ้นเทียบชั้นโรงเรียนนานาชาติในอนาคต
นายพีรพงษ์ พรมโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมธาพัฒน์ เปิดเผยว่า ตนเป็นคน จ.นนทบุรี เคยเป็นผู้บริหารโรงเรียนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศหลายแห่ง และยังเคยเป็นผู้ตรวจประเมินการศึกษาภายนอกสังกัดสำนักงานทดลองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนทั่วประเทศจะได้รับการตรวจ ซึ่งได้ผ่านประสบการณ์ตรงมากกว่า 100 โรงเรียน ก่อนที่จะย้ายมาเป็นผู้อำนวยการที่โรงเรียนเมธาพัฒน์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โดยตนได้รับการติดต่อจากบอร์ดบริหารของ โรงเรียนเมธาพัฒน์ ให้เข้ามาพูดคุยเพื่อดูแนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนของ “เมธาพัฒน์” โดยแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นว่า โรงเรียนแห่งนี้จะตั้งอยู่บนความสุขของผู้เรียน อยากให้โรงเรียนทำอะไรหลายๆ อย่าง เพื่อค้นพบตัวเอง ซึ่งตรงกับหลักการทำงานของตัวเอง ที่เคยคิดและทำมาก่อน เพื่อผลักดันแนวทางการศึกษาให้เด็กมีความสุขในการเรียน สามารถค้นพบตัวเอง ทำงานได้ ทำงานเป็น ไปพร้อมๆกับวิชาการที่ยั่งยืน จะไม่เป็นโรงเรียนในลักษณะเร่งเรียนเขียนอ่าน ที่หนักไปทางวิชาการอย่างเดียว
หลังได้พูดกับบอร์ดบริหาร “เมธาพัฒน์” ปรากฏว่า แนวความคิดตรงกัน จึงตัดสินใจเข้ามาบริหารงานในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมธาพัฒน์ เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 65 เพื่อเข้ามาช่วยพัฒนาโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษาของโคราชให้ดี มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของเด็กๆ ให้ทุกคนสามารถค้นพบตัวเองว่า ชอบอะไร อยากเป็นอะไร บนพื้นฐานการเรียนที่มีความสุข
“วันแรกที่มาถึงโรงเรียนเมธาพัฒน์ เห็นรอยยิ้มของเด็กทุกคนมีความสุขที่ได้มาโรงเรียน  บรรยากาศภายในร่มรื่น พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีเขียว ธรรมชาติมากๆ มีต้นไม้อยู่รอบๆ โรงเรียน อากาศดี ไร้มลพิษ ต่างจากโรงเรียนที่อยู่ในเมือง รถไม่ติด การเดินทางก็สะดวกสบาย ใช้เวลาไม่นาน เพราะอยูไม่ไกลเมือง”
สำหรับวิสัยทัศน์การบริหารงานในปี 2566 เราได้เตรียมหลักสูตรเชิงบูรณาการในการเรียน โดยกำลังทำหลักสูตรร่วมกับ ดร.โจเซฟ ที่ประเทศบราซิล เพื่อนำหลักสูตรมาใช้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเมธาพัฒน์ ปี 2566 และสิ่งหนึ่งที่เด็กจะต้องได้ทำคือสร้างองค์ความรู้อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทำเป็นโครงงานที่ตัวเองสนใจ มาต่อยอดเป็นชิ้นงาน เพื่อนำเสนอในช่วงปลายปี
นอกจากนี้ในอนาคตอันไกล้ ทางผู้บริหารฯ ยังได้วางแผนเตรียมติดต่อครูต่างชาติ โรงเรียนอินเตอร์จากประเทศเพื่อนบ้าน ระดับหัวกะทิ เพื่อเข้ามาเติมเต็มและยกศักยภาพโรงเรียนเมธาพัฒน์ ให้ก้าวขึ้นเทียบชั้นโรงเรียนนานาชาติ ในราคาการเรียนการสอนที่เข้าถึงได้
ผู้อำนวยการ กล่าวอีกว่า ล่าสุดเราได้ลงนามบันทึกข้องตกลงความร่วมมือ MOU (Memorandum of Understanding) กับ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในระดับมัธยมศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเป็นการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
>> ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาด้านการบริหารการศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ต้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดการศึกษา
>> ส่งเสริม สนับสนุนร่วมมือในด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านสุขภาวะอนามัย และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้เรียน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
>> การนำเทคโนโลยีมาเป็นสื่อ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดต่อสื่อสาร ร่วมมือกันจัด กิจกรรมต่างๆ
>> โรงเรียนสาธิตราชภัฏนครราชสีมา ตกลงจะรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ โรงเรียนเมธาพัฒน์ เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวนไม่เกิน 5 คน ต่อปีการศึกษาโดยให้ สมัครตามขั้นตอนการรับสมัครของโรงเรียนสาธิตราชภัฏนครราชสีมา
>> นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนเมธาพัฒน์ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกต่อในโรงเรียนสาธิตราชภัฏนครราชสีมา ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่โรงเรียนสาธิตราชภันครราชสีมากำหนด
โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป และมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี การเปลี่ยนแปลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ สามารถกระทำได้โดยความยินยอมจากทั้งสองฝ่าย และให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร
ปัจจุบันโรงเรียนเมธาพัฒน์มีเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาที่ 6 จำนวน 382 คน และมีครูคุณภาพอีกจำนวน 70 ท่าน
กว่า 5 ปีที่โรงเรียนเมธาพัฒน์ น้องใหม่ของโรงเรียนเอกชนในโคราช ที่เปิดทำการเรียนการสอน เพื่อช่วยพัฒนาและยกศักยภาพของเด็กในต่างจังหวัดให้มีคุณภาพด้านการศึกษา เทียบเท่ากับโรงเรียนชั้นนำระดับประเทศ และจะต่อยอดให้เทียบเท่ากับโรงเรียนนานาชาติ โดยที่ทุกคนมีโอกาสได้เข้ามาเรียน วันนี้จากผลงานด้านวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างชื่อให้กับโคราช เป็นตัวชีวัดและการันตีได้ว่า “เมธาพัฒน์” ประสบความสำเร็จ และกำลังก้าวสู่เป้าหมายโรงเรียนเอกชนในต่างจังหวัดที่ดีที่สุด

แบ่งปัน